Ta kontakt

Det enkleste og beste er å ta kontakt med oss så raskt som mulig slik at vi kan finne en løsning på hvordan pengene kan betales tilbake. Våre saksbehandlere er opptatt av å hjelpe deg med å finne løsninger. Vi har fokus på at det skal være lett å få tak i oss. I brev fra oss får du oppgitt telefonnummer og e-postadresse direkte til din saksbehandler. Du kan også fylle ut skjema nedenfor.

Det lønner seg å ta kontakt!

Send oss en forespørsel og vi vil komme tilbake med et svar i løpet av kort tid.

Gruppe


Unngå betalingsanmerkning

Ved å innbetale kravet raskt unngår du også at saken blir rapportert, og at du får betalingsanmerkninger. Har du allerede fått betalingsanmerkning, og ønsker å bli kvitt denne, har du en mulighet, nemlig å innbetale kravet. Vi sørger da for å få slettet betalingsanmerkningen umiddelbart etter at pengene er mottatt hos oss. En betalingsanmerkning kan føre til problemer med å få lån, telefonabonnement, forsikring etc.

Forslag til hvordan du kan få betalt kravet på kort sikt?

  • Sjekk muligheter for å få tatt opp et lån, evt refinansiert eksisterende lån, som ofte vil gi en lavere rente enn den du blir belastet med hos oss. 
  • Be banken om en avdragsfri måned slik at du får betalt ut inkassokravet, og kommer à jour. 
  • Reduser privatforbruket en periode. 
  • Utsett planlagte innkjøp til du får bedre råd. 
  • Selg unna ting du strengt tatt ikke trenger for å få frigjort kapital til å betale ned gjeld.

Sliter du med varige betalingsproblemer?

Ta kontakt med økonomisk rådgiver i din kommune. Vedkommende kan hjelpe deg med å få oversikt over økonomien, og eventuelt ta kontakt med kreditorene for å finne betalingsordninger eller søke om midlertidig betalingsutsettelse dersom dine vanskeligheter er av forbigående art. Alle kommuner er forpliktet til å ha en økonomisk rådgivningstjeneste. Får du ikke den hjelpen du har krav på bør du konfrontere kommunens ledelse om dette. Greier du ikke å få en avtale med kreditorene på egen hånd eller ved hjelp av økonomisk rådgiver kan du søke om gjeldsordning. Du må da ta kontakt med namsmannen på ditt hjemsted som kan gi deg råd og veiledning.

Føler du deg urettferdig behandlet av oss?

I 2000 ble inkassoklagenemnda innført. Nemnda har to representanter fra Inkassobransjen og to representanter fra Forbrukerrådet. Hit kan du klage hvis du har handlet som forbruker og føler deg urettferdig behandlet av inkassobyrået.