Personvernerklæring

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss i forbindelse med vår inkassovirksomhet vil Interkreditt AS behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

1. Hvorfor vi behandler dine personopplysninger

Vi behandler personopplysninger når vi innfordrer forfalte pengekrav på vegne av våre oppdragsgivere. Formålet med vår behandling er først og fremst å oppnå betaling av kravet og/eller annen effektiv kravsikring ved utenrettslig eller rettslig inndriving.

Inkasso er en oppgave av offentlig interesse, og er regulert i Lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav av 13. mai 1988 (inkassoloven). Vi har dermed et rettslig grunnlag for å behandle dine personopplysninger. Behandlingen av dine personopplysninger er nødvendig ved inkasso, selv om du ikke har samtykket til det. I tråd med vårt formål kan vi også foreta kredittvurdering av deg og hente in data fra ulike kilder for å oppfylle god inkassoskikk.

Personopplysninger som er samlet inn i forbindelse med innfordringen blir også benyttet til analyseformål. Utlevering av analyseresultater til våre oppdragsgivere skjer kun i form av statistiske opplysninger. Personopplysninger om den enkelte utleveres ikke i denne forbindelse.

Behandlingsgrunnlaget for bruk av innsamlede personopplysninger til analyseformål er det samme behandlingsgrunnlaget som for Interkreditts lovlige adgang til behandling av personopplysninger i forbindelse med innfordring av utestående krav på vegne av våre oppdragsgivere, jf. ovenfor. 


2. Hvilke personopplysninger som behandles

Interkreditt mottar kontaktinformasjon som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse fra oppdragsgiver, i tillegg til informasjon om kravet vi skal bistå oppdragsgiver med å innkreve. Dersom oppdragsgiver har informasjon om din fødselsdato og/eller fødselsnummer mottar vi også dette. Disse personopplysningene benyttes for å kommunisere med deg og sørge for at kravet innfordres fra rette vedkommende.

For å verifisere, rette, komplettere og ajourholde opplysninger om deg, innhentes kontaktinformasjon samt fødselsdato og/eller fødselsnummer fra offentlig tilgjengelige registre, herunder Folkeregisteret, Skatteetaten og Bisnode. 

I forbindelse med inndrivelsesprosessen samler og behandler vi ytterligere personopplysninger om dine personlige og økonomiske forhold som kan danne grunnlag for å håndtere saken, som lignings- og kredittopplysninger, eiendom og andre formuesgoder samt betalingsanmerkninger, domfellelser og forelegg. Slik informasjon innhentes fra offentlige registre og kredittopplysningsbyråer (Bisnode).

Personopplysninger kan også mottas direkte fra deg og lagres som referater etter samtaler med deg. Dette kan være relevant informasjon om livssituasjon, yrkesstatus og sivilstatus. Det er frivillig å avgi personopplysninger om seg selv til Interkreditt.

Med mindre annet er avtalt med deg, vil vi ikke behandle såkalte sensitive personopplysninger, for eksempel helserelatert informasjon. Det kan være en fordel å varsle oss om helsetilstand mv. som kan påvirke din betalingsevne. Dersom du på et senere tidspunkt ikke ønsker at vi har denne type informasjon om deg, kan du når som helst varsle oss.

Interkreditt kan videre behandle andre opplysninger om deg som vi mottar fra tredjeparter, eksempelvis namsmyndighetene, domstolene, NAV, fullmektiger, verger, advokater, gjeldsrådgivere, lege, familiemedlemmer, arbeidsgiver eller andre som henvender seg til oss i forbindelse med din sak.

Dine personopplysninger blir også behandlet dersom du tar kontakt med oss ved å fylle ut kontaktskjemaet på våre nettsider.


3. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss eller gir oss rett til å gi ut informasjonen. All behandling av personopplysninger skjer innenfor EU/EØS-området.

Vi bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. 

Dine personopplysninger kan deles til følgende:

  • Andre selskaper i konsernet B2Holding ASA, som Interkreditt AS er en del av
  • Vår oppdragsgiver (din kreditor)
  • Myndigheter for å forhindre hvitvasking, bedrageri eller annen økonomisk kriminalitet
  • Byråer og andre tredjeparter som leverer tjenester til oss, herunder kredittopplysningsbyråer, selskaper som brukes til å sende kommunikasjon til deg eller som gir oss teknisk støtte
  • Landsregistre, domstoler, statlige og ikke-statlige tilsynsmyndigheter og ombud
  • Andre tredjeparter der vi er pålagt dette i henhold til lovgivning

4. Beslutninger basert på automatiske prosesser (scoring)

Basert på de personopplysninger vi har om deg, scorer vi inkassosaken din. Dette er nødvendig for oss for å optimalisere våre tjenester og for å kunne behandle din sak på best mulig måte. 

En score gis automatisk, og gir oss en antydning på sannsynligheten for at en inkassosak løses innen et gitt tidsperspektiv og hvordan vi bør gå frem i din sak.  Vi anser ikke den automatiserte scoringen å være av en slik karakter at den har rettsvirkning eller på andre måter påvirker deg betydelig, ettersom den ikke påvirker dine rettigheter og forpliktelser. 5. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge vi er forpliktet til det i henhold til norsk lov eller der det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker ditt samtykke.

Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt, med mindre det foreligger bestemte juridiske forpliktelser som krever at vi beholder opplysningene lenger. 6. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Interkreditt AS ved daglig leder Aleksander Linge Ervik. For spørsmål eller forespørsler du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte selskapet skriftlig per post eller e-post:

Adresse:               Postvegen 17, 6018 Ålesund

E-post:                  post@interkreditt.no

Telefon:                +47 70300500

Org.nr:                  993 819 190

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.  

For å ta i bruk dine rettigheter må du skriftlig kreve innsyn hos Interkreditt. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi kan be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Dersom vår behandling er basert på ditt samtykke, kan du til enhver tid trekke tilbake samtykket for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å ta kontakt med oss skriftlig.


7. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no


8. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside. 
9. Informasjonskapsler

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics.

Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson.

Informasjonen som samles inn av Google Analytics lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Interkreditt bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

Informasjonskapsler

NavnUtløpstidBrukes til
_ga2 årBrukes for å skille mellom unike, anonyme brukere – og henter inn informasjon om adferd.
_gat10 minBrukes for å bremse forespørselfrekvensen, og begrense innsamlingen av data på nettsteder med høy trafikk.


Håndter informasjonskapsler i din nettleser

På www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.