Vi har høyt kompetente saksbehandlere

Interkreditt AS er en del av norske B2Holding AS, som har om lag 2000 ansatte med virksomhet i hele Europa. Du kan lese mer om B2Holding AS her; http://www.b2holding.no/

Vårt mål er å løse inkassosakene så raskt og effektivt som mulig. Vi har høyt kompetente saksbehandlere og tilbyr ulike løsninger tilpasset type krav og beløpets størrelse.

Les mer om våre tjenester og kontakt oss for å høre hvordan vi kan effektivisere bedriftens inkassorutiner!

Purreinkasso

Det er inkassovarselet som starter inkassoprosessen. Iflg. Inkassoloven kan ikke en sak, i prinsippet, sendes til inkasso - uten at inkassovarsel er sendt ut. Den jobben kan vi gjøre for deg: Du sender ut fakturaen og vi sender ut inkassovarselet og fortsetter inkassoprosessen derfra. På denne måten sparer du ressurser og unngår tidstap. Tid er nøkkelfaktoren for vellykket inkasso.

Inkasso

Inkassoprosessen starter etter at fristen for betaling av inkassovarselet er utløpt. Vi sender da ut en betalingsoppfordring med en betalingsfrist på 14 dager. Samtidig blir et salær tillagt kravet. Salæret er en gebyrmessig erstatning som kreves av skyldneren grunnet oversendelse til inkasso. Dette salæret varierer avhengig av hovedkravets størrelse. Dersom totalkravet ikke er betalt innen 42 dager, vil salæret doble seg på dag 43 etter utsendelse av betalingsoppfordringen. Det er også på dette tidspunkt det besluttes hvilket videre veivalg som velges for å inndrive kravet.

Rettslig inkasso

For å få inndrevet et krav rettslig, må saken sendes til Forliksrådet/Namsmannen. Denne prosessen starter etter at et varsel om inndrivelse er sendt skyldner. I denne prosessen påløper et gebyr til Staten, som skyldner skal betale. Alternative resultater av en utleggsbegjæring:

 • Lønnstrekk.  Arbeidsgiver trekker skyldner i lønn og overfører til oss.
 • Pant i løsøre (bil, båt etc.) Kan tvangsselges av oss.
 • Pant i fast eiendom.  Kan resultere i tvangssalg
 • Intet til utlegg.  Namsmannen finner ikke noe å ta utlegg i.  Saken overføres da til Langtidsovervåking.

Langtidsovervåking

Et krav som har vært til behandling i Forliksrådet eller hos Namsmannen, er sikret mot foreldelse i 10 år. Normal foreldelse av et fakturakrav er 3 år. Krav som har resultert med ”intet til utlegg” gjennom Namsmannen, legges på langtidsovervåking. Her blir krav og skyldner fulgt opp med jevne mellomrom for å se om skyldners betalingsevne har endret seg. Vi sjekker jevnlig inntektsendringer og gir skyldner hele tiden påminnelser om kravet.

Konkurser

Vi har dyktige advokater tilknyttet selskapet. Disse bidrag med konkursbegjæringer etter at vi har sendt ut konkursvarsel, som forkynnes for skyldner av Namsmannen.

Rådgivning

Vi hjelper deg å tilrettelegge effektive kredittrutiner som vil redusere dine potensielle tap på utestående fordringer.

Hvorfor sette ut din inkassovirksomhet?

 • Raskere innbetalinger fra dine kunder
 • Frigjøre kapital og arbeidstid
 • Bedret likviditet og styring
 • Full tilgang til reskontro- og betalingsdata


  Hva kan vi hjelpe din bedrift med?

  Send oss en forespørsel og vi vil komme tilbake med et svar i løpet av kort tid.

  Gruppe