Rettsgebyr

Rettsgebyrsatsen (R) er på kr 1223 kr

Gebyr for forliksklager reduseres fra 1,15 R til 1,1 R. 
Gebyr for utleggsbegjæringer reduseres fra 1,25 R til 1,21 R
Gebyr for tvangsdekning i pengekrav reduseres fra 2,1 R til 0,4 R.
Forkynnelse av konkursvarsel reduseres fra 0,5 R til 0,4 R 

Les mer om endringene i rettsgebyrloven her:

Proposisjon fra Stortinget
Lovdata

Salær og gebyrsatser fra 01.01.22


En fornuftig beslutning fra myndighetenes side. 

Vi mener endringene vil komme både skyldner og kreditor til gode.