Hovedhensikten med forskriftsendringen er å redusere den økonomiske belastningen på sluttkunden. Det innebærer blant annet en halvering av satsene for purregebyr og inkassovarsel fra kr 70,- til kr 35,-. I tillegg er inkassosalærene for småkrav under kr 500,- halvert fra kr 350,- til kr 175,-. De nye satsene er tilpasset et forenklet og digitalisert innfordringsløp.

Salær- og gebyrsatser fra og med 01.10.2020

Informasjon fra myndighetene på regjeringen.no

Øvrige gebyrer er uendret fra 1.7.2020

  • Rettsgebyr: Kr 1 172,- (uendret)
  • Forsinkelsesrentesats: Kr 8%
  • Forsinkelsesgebyret: Kr 430,-