Vi har derfor brukt mye ressurser for å kartlegge aktuelle systemleverandører og sikre oss en dataløsning som gir oss de mulighetene vi ønsker. I tillegg har Interkreditt et nært samarbeid med Avento AS som er et IT-selskap med bred kompetanse på programutvikling og systemintegrasjon. Du kan lese mer om Avento her.

Vi har valgt å benytte oss av Predator® som setter en ny standard for effektiv innfordring med optimal kundeservice. Systemet tilbyr en større funksjonsrikdom enn noe annet inkassosystem i markedet.

"I Predator har vi valgt et solid og fleksibelt system, som i tillegg gir oss muligheter til å kommunisere effektivt med våre kunder og deres skyldnere. Gjennom vårt tette samarbeid med Avento vil vi i tillegg enkelt kunne skreddersy løsninger som sikrer effektive arbeidsprosesser og mer automatisert kommunikasjon med våre kunder." - sier faglig leder Ove Eilertsen.