Aktuelt

Nye satser for gebyr fra 01.01.2022. Inkassosatsen er uforandret

Som følge av at endringer i Rettsgebyrloven trådte i kraft fra 01.01.22 er det gjort noen justeringer på gebyrene fra staten. Endringene innebærer blant annet nedjustering av gebyrene for forliksklage, utleggsbegjæringer, tvangsdekning i pengekrav og forkynnelse av konkursvarsel.

GDPR

Den 25. mai 2018 vil personopplysningsloven erstattes av GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR inneholder nye prinsipper og regler og vil påvirke hverdagen til alle oss som jobber i inkassobransjen. Interkreditt AS vil sørge for å legge til rette for en sikker og god håndtering av personopplysninger i henhold nytt lovverk.

Fokus på teknologi

Interkreditt har høy fokus på bruk av teknologi for å effektivisere arbeidsprosesser og skape optimale løsninger både internt og for våre kunder og deres skyldnere.