Aktuelt

Endring av inkassosatsene

Fra 1. januar 2018 gjelder følgende nøkkelsatser for salær, renter og gebyr i inkassobransjen: • Inkassosats kr 700,- • Purregebyr kr 70,- • Rettsgebyret økes til kr 1130,- • Forsinkelsesrenten opprettholdes på 8,50 % • Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader (forsinkelsesgebyret) økes til kr 380,-

GDPR

Den 25. mai 2018 vil personopplysningsloven erstattes av GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR inneholder nye prinsipper og regler og vil påvirke hverdagen til alle oss som jobber i inkassobransjen. Interkreditt AS vil sørge for å legge til rette for en sikker og god håndtering av personopplysninger i henhold nytt lovverk.

Fokus på teknologi

Interkreditt har høy fokus på bruk av teknologi for å effektivisere arbeidsprosesser og skape optimale løsninger både internt og for våre kunder og deres skyldnere.